Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii

Kancelaria nie stosuje sztywnych zasad dotyczących sposobu określania wynagrodzenia  za świadczone na rzecz Klientów usługi.

  • Stawka godzinowa

Podstawową formułę stanowi wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową pracy prawnika w zależności od nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy.

  • Ryczałt

Istnieje również możliwość, w zależności od charakteru zleconych prac oraz oczekiwań Klienta, przyjęcia formuły wynagrodzenia Kancelarii opartej na ryczałcie.

  • System success fee

W przypadku projektów, w których nakład pracy możliwy jest do oszacowania, Kancelaria gotowa jest zaproponować wynagrodzenie w wysokości z góry ustalonej (uzgodniony budżet), niezależnie od ilości godzin faktycznie przepracowanych przez prawników Kancelarii. Pozwala to z góry określić poziom kosztów, jakie Państwa firma poniosłaby z tytułu świadczonej przez Kancelarię obsługi prawnej.